Դասընթացի անվանում՝ հեռաուսուցման հիմունքներ

Տևողությունը՝ 5 շաբաթ

Այս դասընթացը հնարավորություն կտա ուսանողներին ծանոթանալ հեռաուսուցման հիմունքներին,  ծանոթանալ կրթական նոր տեխնոլոգիաներին, մասնակցել հեռակոնֆերանսներին և այլն: