• Հանձնաժողովի անդամ / Ամբիոնի վարիչ: Simon Babayan

Առարկան ուսումնասիրում է ընտրությունների դերը հասարակության քաղաքական համակարգումընտրական համակարգերի տեսակները, ընտրական տեխնոլոգիաներըՀՀ ընտրական իրավունքը և ընտրական օրենսդրությունըինչպես նաև ընտրական բոլոր գործընթացներըայդ թվում՝ հանրաքվեները:

Ուսանողները այստեղ կգտնեն մանրամասն տեղեկատվություն Դասընթացի նպատակի ու խնդիրների, վերջնարդյունքների, գնահատման բաղադրիչների ու կշիռների, սանդղակի, չափանիշների վերաբերյալ։ Առդիր փաստաթղթում ներառված է նաև հիմնական ու լրացուցիչ գրականությունը։