Սույն դասընթացի շրջանակներում հետսառըպատերազմյան ժամանակաշրջանի միջազգային հարաբերությունները դիտարկվում են որպես ուրույն համակարգ, վերհանվում են դրա առանձնահատկությունները նախորդած համակարգերի համեմատ, ներկայացվում և վերլուծվում են արդի համակարգը բնութագրող գործոնները, համակարգի զարգացման հեռանկարներն, ըստ միջազգային հարաբերությունների տեսությունների