Առարկան ուսումնասիրում է ընտրությունների դերը հասարակության քաղաքական համակարգում, ընտրական համակարգերի տեսակները, ընտրական տեխնոլոգիաները, ՀՀ ընտրական իրավունքը և ընտրական օրենսդրությունը, ինչպես նաև ընտրական բոլոր գործընթացները, այդ թվում՝ հանրաքվեները: