Իրավաբանական անգլերենի դասընթացը խիստ անհրաժեշտություն է ինչպես սկսնակ, այնպես էլ մեծ փորձ ունեցող իրավաբանների, իրավաբան դասախոսների, ուսանողների և իրավական ոլորտի այլ մասնագետների համար: Իրավաբանական անգլերենի դասընթացը ծրագիրը նախատեսված է անգլերենի միջին և միջինից բարձր մակարդակի իմացությամբ մասնակիցների համար, ովքեր ցանկանում են բարելավել անգլերենով իրավաբանական տեքստեր  կարդալու և գրելու, մարդկանց հետ հաղորդակցվելու հմտությունները:

Դասախոս՝ Արուսյակ Հարությունյան, ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ Արտաքին կապերի բաժնի պետ