Գործարար Անգլերեն հեռավար դասընթացը նախատեսված է գործարարների, ձեռնարկատերերի, տեղական և միջազգային ուսանողների, ինչպես նաև այլ հետաքրքրված ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց համար: Դասընթացը նախատեսված է անգլերենի միջին մակարդակի իմացությամբ սովորողների համար, որոնք ցանկանում են ավելի ընդլայնել իրենց գործարար հաղորդակցական մշակույթն ու համագործակցելու կարողությունները անգլերեն լեզվով: