Շուկայագիտության հիմուքներ դասընթացը հնարավրություն կընձեռի ստանալ հիմնարար գիտելիքներ մարքեթինգի ոլորտում, իմանալ շուկայագետի մասնագիտության խնդիրները, պարտականությունները և առանձնահատկությունները։