Դասընթացի անվանում՝ հեռաուսուցման հիմունքներ

Տևողությունը՝ 6 շաբաթ

Այս դասընթացը հնարավորություն կտա ուսանողներին ծանոթանալ հեռաուսուցման հիմունքներին,  ծանոթանալ կրթական նոր տեխնոլոգիաներին, հեռաուսուցման ժամանակակից համակարգերին, մասնակցել հեռակոնֆերանսներին և այլն: