Ինտերնետ մարքեթինգ /հեռակա/ առցանց դասընթացը նախատեսված է ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնտեսագիտություն և կառավարում ամբիոնի բիզնես-կառավարում հեռակա ուսուցման ուսանողների համար երկրորդ միջանկյալին և եզրափակիչ քննությանը պատրաստվելու համար: