Աշխարհատնտեսական տնտեսագիտությունը պետության զարգացման ռազմավարության ընդհանուր սկզբունքները, հիմնական ուղիները և գործիքակազմը խորացված ուսումնասիրելու համար է նախատեսված և համաշխարհային տնտեսությունում  բիզնես-համակարգերի գործունեությունը ներդաշնակեցնող պայմանների ձևավորման է ուղղված:

Այս դասախոսության պարունակություն ու կառուցվածքը, ըստ մասնագիտական մոտեցումների, երկու բլոկներով է սահմանվում: Ուսանողների մոտ ինչպես կրթական գործընթացի հիմնական արդյունք մասնագիտական գիտելիքներ ձևավորելու համար: