Դասընթացի նպատակն է օգնել ցանկացողներին կարդալու, հասկանալու և բացահայտելու Ավետարանը: