Գնահատման սանդղակը՝ 100 միավոր համակարգով

 

Գնահատականը

Ռեյտինգը՝ 100
միավորանոց
համակարգով

Թվանիշը՝ կրեդիտային համակարգով

Տառային նշանակումը՝ կրեդիտային համակարգով

Գերազանց

95-100

87-94

81-86 

4,0

4,0

3,7

 A+

A

A-

Լավ

75-80

67-74

61-66

3,3

3,0

2,7 

B+

B

B-

Բավարար

55-60

46-54

40-45

2,3

2,0

1,7

C+

C

C-

Անբավարար

<40

1,0

D

Չներկայացած

 

0

F

Ստուգված

 

-

S

Չստուգված

 

-

U