Թվային մարքեթինգ դասընթացի շրջանակներում ուսանողները կծանոթանան թվային տնտեսության հետտեղեկատվականտեխնոլոգիաներիժամանակակից թվային գործիքների առցանցմիջավայրում մարքեթինգային գործունեություն վարելու համար:Միաժամանակ կուսումնասիրեն ժամանակակից գլոբալ տեղեկատվական հասարակության ձևավորման  առանձնահատկությունները և կծանոթանալ  տեղեկատվական տնտեսության մոդելներին:

Հարգելի ուսանողներ, 

Այս բաժինը նեռարում է Ռուսաստանի ազգային հետազոտական համալսարանի բարձրագույն տնտեսագիտական դպրոցի առցանց դասընթացներին մասնակցելու թեստավորումը, ընթացիք նյութերն ու հայտարարությունները: