Թվային մարքեթինգ դասընթացի շրջանակներում ուսանողները կծանոթանան թվային տնտեսության հետտեղեկատվականտեխնոլոգիաներիժամանակակից թվային գործիքների առցանցմիջավայրում մարքեթինգային գործունեություն վարելու համար:Միաժամանակ կուսումնասիրեն ժամանակակից գլոբալ տեղեկատվական հասարակության ձևավորման  առանձնահատկությունները և կծանոթանալ  տեղեկատվական տնտեսության մոդելներին: