Հեռաուսուցման համակարգի շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներ

Click Technical_requirements.pdf link to view the file.