Հեռաուսուցման համակարգի շահագործման համար անհրաժեշտ տեխնիկական պահանջներ

Нажмите на ссылку Technical_requirements.pdf, чтобы просмотреть файл.